Christina L Persson
Jag är utbildad informatör och samtalsterapeut och har tidigare arbetat inom PR, reklam och kommunikation. I hela mitt yrkesliv har jag intresserat mig för frågor som berör det mänskliga djupet och vikten av att kunna uttrycka och kommunicera det som bor inom oss. Idag driver jag Dialogstudion i Stockholm med visionen om att göra samtalet mellan människor mer tillgängligt. Det sker genom workshops, enskilda möten eller i olika gruppkonstellationer där dialogen blir sättet att mötas. Utöver det älskar jag att porträttera människor visuellt både privat och professionellt.

Hur hänger vi människor ihop? Det är en fråga som alltid fångat mitt intresse och jag är stolt över att vara det som människor kallar för en sökare. I mitt letande efter svar har jag förstått att bakom känslor som skuld och skam finns vår kraft, vår potential, våra idéer och vårt unika uttryck.

Frågan "varför" har varit en trogen följeslagare. Den har hjälpt mig att förstå avsikten bakom mina handlingar och varit ett sätt att lära känna mig själv på. Livet har i perioder utmanat mig, så som livet gör. Delar har jag inte kunna göra något åt men jag har alltid haft ambitionen att påverka sättet jag ser på det som kantat min väg. 

Inom mig har jag burit en vetskap om att livet rymmer mycket mer än vad vi till en början lägger märke till och begriper. Jag försvinner gärna in i samtal där den spirituella och existentiella aspekten av oss människor får ta plats. Något jag alltid tyckt varit spännande och intressant och lyckligtvis har jag förmånen att ha just den typen av dialog i min yrkesroll.

Mitt nästa steg är att samla min kunskap och arbeta på ett nytt sätt. 

I intervjuform låter jag människor dela sina berättelser. Syfte är att skapa igenkänning och inspirera till förändring. Helt enkelt bidra till att öka intresset och engagemanget för kraften i den mänskliga utvecklingen.

Här på hemsidan porträtterar jag människor och situationer som speglar mina värderingar men också mitt visuella uttryck.

Välkommen!

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Christina L Persson
Jag är utbildad informatör och samtalsterapeut och har tidigare arbetat inom PR, reklam och kommunikation. I hela mitt yrkesliv har jag intresserat mig för frågor som berör det mänskliga djupet och vikten av att kunna uttrycka och kommunicera det som bor inom oss. Idag driver jag Dialogstudion i Stockholm med visionen om att göra samtalet mellan människor mer tillgängligt. Det sker genom workshops, enskilda möten eller i olika gruppkonstellationer där dialogen blir sättet att mötas. Utöver det älskar jag att porträttera människor visuellt både privat och professionellt.

Hur hänger vi människor ihop? Det är en fråga som alltid fångat mitt intresse och jag är stolt över att vara det som människor kallar för en sökare. I mitt letande efter svar har jag förstått att bakom känslor som skuld och skam finns vår kraft, vår potential, våra idéer och vårt unika uttryck.

Frågan "varför" har varit en trogen följeslagare. Den har hjälpt mig att förstå avsikten bakom mina handlingar och varit ett sätt att lära känna mig själv på. Livet har i perioder utmanat mig, så som livet gör. Delar har jag inte kunna göra något åt men jag har alltid haft ambitionen att påverka sättet jag ser på det som kantat min väg. 

Inom mig har jag burit en vetskap om att livet rymmer mycket mer än vad vi till en början lägger märke till och begriper. Jag försvinner gärna in i samtal där den spirituella och existentiella aspekten av oss människor får ta plats. Något jag alltid tyckt varit spännande och intressant och lyckligtvis har jag förmånen att ha just den typen av dialog i min yrkesroll.

Mitt nästa steg är att samla min kunskap och arbeta på ett nytt sätt. 

I intervjuform låter jag människor dela sina berättelser. Syfte är att skapa igenkänning och inspirera till förändring. Helt enkelt bidra till att öka intresset och engagemanget för kraften i den mänskliga utvecklingen.

Här på hemsidan porträtterar jag människor och situationer som speglar mina värderingar men också mitt visuella uttryck.

Välkommen!

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Christina L Persson
Jag är utbildad informatör och samtalsterapeut och har tidigare arbetat inom PR, reklam och kommunikation. I hela mitt yrkesliv har jag intresserat mig för frågor som berör det mänskliga djupet och vikten av att kunna uttrycka och kommunicera det som bor inom oss. Idag driver jag Dialogstudion i Stockholm med visionen om att göra samtalet mellan människor mer tillgängligt. Det sker genom workshops, enskilda möten eller i olika gruppkonstellationer där dialogen blir sättet att mötas. Utöver det älskar jag att porträttera människor visuellt både privat och professionellt.

Hur hänger vi människor ihop? Det är en fråga som alltid fångat mitt intresse och jag är stolt över att vara det som människor kallar för en sökare. I mitt letande efter svar har jag förstått att bakom känslor som skuld och skam finns vår kraft, vår potential, våra idéer och vårt unika uttryck.

Frågan "varför" har varit en trogen följeslagare. Den har hjälpt mig att förstå avsikten bakom mina handlingar och varit ett sätt att lära känna mig själv på. Livet har i perioder utmanat mig, så som livet gör. Delar har jag inte kunna göra något åt men jag har alltid haft ambitionen att påverka sättet jag ser på det som kantat min väg. 

Inom mig har jag burit en vetskap om att livet rymmer mycket mer än vad vi till en början lägger märke till och begriper. Jag försvinner gärna in i samtal där den spirituella och existentiella aspekten av oss människor får ta plats. Något jag alltid tyckt varit spännande och intressant och lyckligtvis har jag förmånen att ha just den typen av dialog i min yrkesroll.

Mitt nästa steg är att samla min kunskap och arbeta på ett nytt sätt. 

I intervjuform låter jag människor dela sina berättelser. Syfte är att skapa igenkänning och inspirera till förändring. Helt enkelt bidra till att öka intresset och engagemanget för kraften i den mänskliga utvecklingen.

Här på hemsidan porträtterar jag människor och situationer som speglar mina värderingar men också mitt visuella uttryck.

Välkommen!

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Christina L Persson
Jag är utbildad informatör och samtalsterapeut och har tidigare arbetat inom PR, reklam och kommunikation. I hela mitt yrkesliv har jag intresserat mig för frågor som berör det mänskliga djupet och vikten av att kunna uttrycka och kommunicera det som bor inom oss. Idag driver jag Dialogstudion i Stockholm med visionen om att göra samtalet mellan människor mer tillgängligt. Det sker genom workshops, enskilda möten eller i olika gruppkonstellationer där dialogen blir sättet att mötas. Utöver det älskar jag att porträttera människor visuellt både privat och professionellt.

Hur hänger vi människor ihop? Det är en fråga som alltid fångat mitt intresse och jag är stolt över att vara det som människor kallar för en sökare. I mitt letande efter svar har jag förstått att bakom känslor som skuld och skam finns vår kraft, vår potential, våra idéer och vårt unika uttryck.

Frågan "varför" har varit en trogen följeslagare. Den har hjälpt mig att förstå avsikten bakom mina handlingar och varit ett sätt att lära känna mig själv på. Livet har i perioder utmanat mig, så som livet gör. Delar har jag inte kunna göra något åt men jag har alltid haft ambitionen att påverka sättet jag ser på det som kantat min väg. 

Inom mig har jag burit en vetskap om att livet rymmer mycket mer än vad vi till en början lägger märke till och begriper. Jag försvinner gärna in i samtal där den spirituella och existentiella aspekten av oss människor får ta plats. Något jag alltid tyckt varit spännande och intressant och lyckligtvis har jag förmånen att ha just den typen av dialog i min yrkesroll.

Mitt nästa steg är att samla min kunskap och arbeta på ett nytt sätt. 

I intervjuform låter jag människor dela sina berättelser. Syfte är att skapa igenkänning och inspirera till förändring. Helt enkelt bidra till att öka intresset och engagemanget för kraften i den mänskliga utvecklingen.

Här på hemsidan porträtterar jag människor och situationer som speglar mina värderingar men också mitt visuella uttryck.

Välkommen!

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64